top of page

F.P.H.U. Drewno Opałowe Rafał Werner:

Sprzedaż drewna kominkowego
Transport do klienta
Usługi tartaczne
Usługa cięcia i łupania drewna klienta
Sprzedaż połupanego drewna opałowego

Masz pytania?

Zadzwoń

tel. 501 082 770

Bo drewno to nasza pasja!!!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu wspieranie przedsiębiorczości na obszarze LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Liczba utworzonych miejsc pracy: 1; Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych: 1.

Wartość uzyskanej premii: 80 000 zł.

bottom of page